blog

Алстромерия (Перуанска лилия)

Алстромерия (Перуанска лилия)
Произход:
Алстромерийте са грудкови растения произхождащи от Южна Америка. Известни са над 75 вида принадлежащи към род Алстромерия.

Описание:
Силно разклонени многогодишни растения с ланцетни,покрити със сив восъчен налеп листа, прикрепени към стъблата с къси дръжки.
Цветове дълги около 4см и обагрени розово, жълто, червено, розово-виолетово и др.(виж снимките). Изпъстрени са с чертички или петна. Образуват в почвата цилиндрични грудки, заострени в двата края.

Размножаване:
По вегетативен начин, чрез делене (септември или октомври).
Засаждат се в оранжерий. Когато се отглеждат на открито се размножават чрез разделяне на претрупаните туфи в началото на пролетта.

Алстромерията изисква богата, с добри дренажни свойства, дълбоко обработена почва(до 50см) добре наторена с разложен оборски тор, торф и компост.
Изберете слънчево място. В оранжерийте цъфтежа е от април до октомври, а на открито в градините от юни до август.
През зимата е добре да се покриват кореновите шийки с мулч срещу измръзване когато алстромерията е насадена в градината.

В оранжерийте зимата трябва да се поддържа температура 8-100 C, а през лятото около 200 C. При отглеждане на открито, зимата листата и стъблата на алстромерията изсъхват, а на пролет отново поникват и цъфтят с красивите си цветове от юни до август.

Засадете растенията на разстояния 50x40-60 см на дълбочина 15 см.Трябва да се знае, че те образуват дълбока коренова система. Важно: При преовлажняване на почвата корените загниват.

Подхранвайте периодично с минерални торове (NPK)-20g/m2. След образуване на цветни пъпки не се провежда азотно торене! Най-често отглеждани са хибридите на видовете: Alstroemeria aurantica D. Don и Alstroemeria versicolor Ruiz et Pav.

Името алстромерия е дадено в чест на шведския ботаник Klasa Alströmera. Известен сорт:Orange King, а известни хибриди: Alstroemeria Ligtu и Alstroemeria Princess Sarah.